Praktijkinformatie

Openingstijden

Huisartsenpraktijk Özveren is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Afhankelijk van de drukte, kan het voorkomen dat u soms even moet wachten voordat u de assistente aan de lijn krijgt. Wij willen u  vriendelijk verzoeken om dan even geduldig te zijn, de assistentes proberen u ten alle tijden zo snel mogelijk te woord te staan. 

Buiten deze uren kunt u voor spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg terecht bij de huisartsenpost van de CHPR. Voor Rotterdam West en Noord is dit de huisartsenpost aan het Sint Franscis Gasthuis, die te bereiken is op tel. 010-466 95 73. De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen die om medische redenen niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.00 en 11.00 uur. In samenspraak met de assistente kan de urgentie bepaald worden en een afspraak worden ingepland. Ons streven is om u dezelfde dag nog een afspraak te kunnen geven. Hoe eerder u belt, des te groter de kans dat u dezelfde dag terecht kunt.

Visites

Voor het aanvragen van een visite door de huisarts kunt u elke dag bellen voor 11.00 uur. Visites worden door de huisarts alleen bij patiënten gereden die uit medisch oogpunt niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Uitslagen

Voor uitslagen van onderzoeken die door de huisarts zijn aangevraagd, kunt u dagelijks bellen tussen 11.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.

Preventie

Bij huisartsenpraktijk Özveren zijn ook praktijkondersteuners (POH) werkzaam. De POH is een gediplomeerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in de ziekte Diabetes Mellitus (suikerziekte). De POH zal u uitnodigen en verdere afspraken maken voor periodieke controle en behandeling van uw chronische ziekte. Dit alles gebeurd in nauw overleg met uw huisarts.

Klacht

Iedereen die in ons huisartsenpraktijk werkt, doet zijn/haar best om uw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Toch kan het voorkomen, dat u hierover niet tevreden bent.

Wij, uw huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten, willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Wij stellen het erg op prijs als u uw mening eerst met ons bespreekt. We zullen dan proberen uw klacht op een bevredigende manier te bespreken en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast zullen wij proberen de oorzaak van de klacht te achterhalen en waar mogelijk deze weg te nemen. Hiertoe kunt u per brief uw klacht naar ons verzenden of per mail naar: info@huisartsenozveren.nl Wij zullen hierna contact met u opnemen om een afspraak te maken zodoende uw klacht te bespreken. Huisartsenpraktijk Özveren is aangesloten bij de klachtenregeling van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 

 

 

 

Contact
  • 010-4370685
  • idem en kies optie 1